Vilken roll fyller ett ackrediterat kontrollorgan?

I dagens transparenta samhälle kan ett företag inte längre bära på hemligheter. Att ta ett samhällsansvar inom områden som säkerhet, miljö, hälsa och arbetsvillkor ses numera som en självklarhet. Media rapporterar dagligen om olika klavertramp som skett i små och stora företag i Sverige. Det kan röra sig om bristande säkerhet, dåliga arbetsvillkor, korruption, skadlig miljöpåverkan eller hälsofarliga produkter.

Ett ackrediterat kontrollorgan anlitas i syfte att ge en trovärdig tredje part insyn, i syfte att säkerställa sin egen trovärdighet. Via internet läcker mer och mer vital information ut och allt pekar på att ”ofrivillig transparens” kommer öka i framtiden. Detta sågs senast i svensk media i de läckta dokumenten kring ”Panamaläckan”, vilket har skadat ett av Sveriges största varumärken.

Att anlita ett ackrediterat kontrollorgan löpande skapar en transparent företagskultur som är öppen för granskning utan att det riskerar att skada varumärket. En konsument är betydligt mer benägen att lita på ett företag som löpande ger en tredje part insyn, vilket görs via ett ackrediterat kontrollorgan.

Ackrediterade kontrollorgan anlitas även för att utföra certifiering av produkter, processer och personal. Det är inte enbart i syfte att förekomma negativ uppmärksamhet utan kan med fördel användas i syfte att skapa positiv uppmärksamhet. Att anlita ett ackrediterat kontrollorgan är ett utmärkt sätt att förekomma konkurrens!