Få hjälp med redovisning av ditt företag

För alla är inte redovisning och bokföring det roligaste att utföra under en arbetsdag. Det är oftast så att man samlar allt till det sista och får sitta med det ett antal timmar. Det behöver dock inte ni som företag göra då det finns ett företag inom redovisning Örebro som gärna hjälper er. Personalen som jobbar på företaget är kunnig och välutbildad för att ni som kund ska känna tillit och lugn.

Flertal tjänster
Företaget erbjuder inte bara redovisning och bokföring, utan kan även hjälpa till med löner, delårsrapporter, hel- och delårsbokslut, bokslut, löpande redovisning under årets gång samt budget och ekonomisk rådgivning för de företag som önskar det. Det kan kännas skönt att ha alla siffror nedskrivna och få kontroll på företagets tillväxt och ekonomiska position. Skatteverket kräver även att allt det externa ska stämma överens med vad som finns nerskrivet.

Kontaktuppgifter
Det är inte endast Skatteverket som kan vara intresserade av den externa positionen utan även kunder, leverantörer och finansiärer. Genom att ha allt nerskrivet kan företaget känna sig lugna och likaså de andra partnerna som är aktiva i företaget. Det ger en seriös bild och uppfattning om själva företaget. För kontakt finns det ett kontaktformulär på hemsidan där du skriver i uppgifter som behövs, ditt ärende och du hittar även telefonnummer och adress på hemsidan.