Behandling för missbruk och beroende

Det är aldrig enkelt när en närstående, vän eller familjemedlem hamnar i ett svårt missbruk eller beroende och inte kan ta sig ifrån det mörka beteendet själv. Människor som lider av ett missbruk vet ofta om att omgivningen och familj påverkas. Många vill sluta, men har inte redskapen som krävs för att ensamma stå starka emot sina begär.

Med hjälp av VALBO behandling kan du som närstående till en missbrukare få information och kontakt med ett företag som är professionellt och välutbildat inom området.

Så går behandlingen till
Valbo behandling är en typ av behandling som du går för att bli av med ett missbruk eller ett beroende som är kopplat till narkotika eller alkohol. Behandlingen är baserad på det välkända 12- stegs-programmet som innebär att man steg för steg förändrar sig själv och sitt tänkande. Dessutom kan men även hitta sig själv genom att delta i gruppterapi och olika föreläsningar.

Glen Walters och Gunnar Bergströms teori om kriminalitet såsom livsstil är ytterligare en del av behandlingsprogrammet och läran. Teorin bygger på att alla någon gång har begått ett brott. För vissa stannar det med att ha snattat godis i affären, medan det för andra utvecklas till en tyngre kriminalitet med svåra konsekvenser.

Besök VAL-BO eller låt VAL-BO besöka dig
Innan du placeras på behandlingshemmet är det bra om du har så mycket information som möjligt. Finns chansen, bör du åka och besöka platsen innan du skrivs in. VAL-BO ser även till att ha detaljerade informationsmöten där du får veta alltifrån de dagliga rutinerna till regler och metoder, samt även hur VALBO ser på själva sjukdomsbegreppet.

För dig som har ett kontor eller en förvaltning, går det bra att själv boka in en presentation genom att VAL-BO besöker dig. På hemsidan finner du all typ av kontaktinformation, oavsett om du önskar placeras på behandlingshemmet eller om du söker information till din egna förvaltning.